Om SoulFlow

SoulFlow – en måde at leve på og en terapeutisk teknik

Kurt-lindekildev/læge og spirituel psykoterapeut Kurt Lindekilde

 

 

SoulFlow er en naturlig tilstand af glæde, overskud og dyb meningsfuldhed. Nogen har oplevet dette flow i forskellige ekstatiske øjeblikke, f.eks. under dyb elskov, ved at opleve ufattelig smukke naturscenerier, eller når succésen bruser én om ørerne.

Oplevelsen af soulflow som en permanent tilstand er dog noget, de færreste oplever, fordi de fleste af os har uløste, ubevidste mønstre, som blokerer for denne oplevelse af vedvarende glæde, overskud og meningsfuldhed.

Desuden har vi ofte en blokering mellem, hvad vi kan kalde for vort ego eller vor personlighed og så vor dybere essens eller sjæl. Når det lykkes at etablere dette ”soulflow” mellem din personlighed og din sjæl, vil du hyppigere og hyppigere opleve soulflow som en naturlig tilstand i dit liv.

Og her kan den spirituelle psykoterapeutiske arbejdsmetode ”soulflow” være en genvej til din personlige form for soulflow i dit liv.

Soulflow – en arbejdsmetode

Soulflow er en proces, hvor du ”blander kortene” fra dit underbevidste selv, dit overbevidste – din sjæl – og fra dit bevidste selv. Det ekstra effektive ved soulflowmetoden er, at du bevidst åbner op for det overbevidste eller din sjæl. Således kan du blive guidet af din sjæl, mens du renser ud i dine underbevidste uhensigtsmæssige mønstre – dine ”lig i lasten”.

Når vi oplever en mangel på meningsfuldhed i vort liv, skyldes dette netop ofte, at ubevidste mønstre spærrer for adgangen til at mærke dit egentlige livsformål eller din dybere essens – din sjæl.

I en soulflow session guider en terapeut dig gennem en meditativ oplevelse af dine tre dimensioner: dit dagsbevidste jeg, som vi her kropsligt set anbringer i dit hjerte, dit overbevidste eller din sjæl, der visualiseres som en sol over dit hoved og så din underbevidste dimension, som vi ser som værende i din maveregion eller i solar plexus.

Der følger nu en særlig form for teamwork mellem disse tre niveauer, som åbner op for at møde en delpersonlighed (dp) eller et ubevidst mønster, en side af dig fra din underbevidste dimension som du har brug for at få integreret i dit daglige liv. Hvor det ubevidste mønster (dp) hidtil har levet sit eget skyggeliv, går soulflow ud på, at du og dit ubevidste mønster får øje på hinanden, så der kan etableres et nyt samarbejde mellem dig og dp. Og da dette teamwork etableres under vejledning af din sjæl – dit højere selv – din overbevidste dimension – kært barn har mange navne -, ja, så er der optimale muligheder for, at dette samarbejde vil lykkes. Og en af frugterne af dette nye bevidste teamwork mellem bevidste dig og din hidtidige ubevidste delpersonlighed er, at der frigøres nyttige ressourcer, ressourcer som indtil nu har ligget gemt og pakket bort i den side af dig, som du ikke kendte til. Simpelthen fordi du af forskellige årsager har måttet vælge at bortvise den – altså din delpersonlighed – fra dit bevidste liv.

Der kan være mange årsager til, at du tidligere har måttet vælge at bortvise følelser eller overbevisninger fra dit bevidste liv. Fælles for dem er, at du på det tidligere udviklingsstadie – som barn eller som yngre voksen – ikke har kunnet håndtere det, som opstod i dit liv.

Dødsfald blandt de nærmeste, tab af job, vanskelige skilsmisser, overgreb, seksuelt misbrug og talrige andre former for nedværdigende oplevelser især under opvæksten kan være så svære at forholde sig til, at du måtte vælge at ”feje de sværeste følelser ind under gulvtæppet”.

Transpersonlige mønstre fra tidligere inkarnationer eller arketyper fra det kollektivt ubevidste kan ligeledes have overvintret i din underbevidste dimension .

Det skal dog lige bemærkes, at hvis du ikke tror på tidligere liv, er det ikke en hindring for at gennemføre en succesfyldt soulflowproces. I enhver soulflow session er det nemlig op til dit bevidste jeg at fortolke, i hvilken sammenhæng din dp eller det ubevidste mønster skal sættes. For hvor nogen i visse oplevelser vil se konturerne af et tidligere liv eller en tidligere inkarnation, vil andre se de samme oplevelser som et udtryk for oplevelser, der er lagret i dine gener, og som du har ”nedarvet” fra dine forfædre.

Uanset hvor disse former for ubevidste mønstre end kan siges at stamme fra, vil et sådant mønster så at sige kunne ”stikke en kæp i hjulet” for dig, så projekter mislykkes, dit parforhold går i stykker, dit job går i vasken, eller du på anden måde oplever, at dit liv ikke vil lykkes for dig.

Måske du sågar går hen og bliver syg p.g.a. disse ubevidste mønstre eller delpersonlighed.

Inge & KurtI alle disse situationer vil soulflowmetoden være en yderst konstruktiv måde, hvormed diverse uheldige mønstre kan forvandles til meningsfuldhed og livsglæde.

Det skal dog påpeges, at soulflow ikke er for alle. Denne metode forudsætter en rimelig velfungerende personlighed. Psykiatriske ptt vil således oftest ikke ikke have gavn af soulflow, fordi soulflow bl.a. kræver to ting af klienten:

1) klienten er i stand til i første omgang at skelne mellem sit bevidste jeg og det hidtil ubevidste mønster.

2) dernæst skal klienten være i stand til at ”indoptage” i sit bevidste jeg det forvandlede mønster eller dp, idet det først er herved at transformationen vil kunne vise sig i form af en bedre hverdag.

Konklusion

I den kyndiges hænder er en soulflowsession som at åbne op for de indre sluser. Her etableres kontakt til dybe skyggesider og stærke arketypiske energier, som fra det underbevidste hentes op i dagslyset. Kontakten til skyggesider og arketyper forfines derved, at energier fra det visdomsfyldte overbevidste medinddrages. De enkelte skyggesider eller delpersonlighed og arketyperne oplever herunder at få deres eget lys i hjertet for herefter at blive medinddraget aktivt i klientens bevidste liv.

I mine egne soulflowsessioner møder jeg både mere ”personlige” delpersonlighed og vidunderlige yderst hjælpsomme arketyper. Og til tider oplever jeg at se ned i indre kaotiske dybder, jeg ikke vidste jeg havde. Jeg oplever, at blive udstyret med kreative værktøjer til at håndtere disse dybder og dette kaos.

Soulflow støtter mig i at få mine mange facetter og delpersonlighed til at indgå i et kreativt indre teamwork. Min evne til at give mig selv omsorg, d.v.s. lytte til og forstå alle ”matroser under dæk” – mine hidtidige ubevidste facetter – vokser. Og jeg fyldes af glæde og lykkefølelse samtidig med, at jeg bliver både mere harmonisk og mere dynamisk.